ועדת חזות

חברה וקהילה • כניסות

וועדת חזות מתעסקת בשיתוף עם המזכירות בכל נושא החזות ביצהר.

בחודש שבט הכרזנו על חודש בנושא חזות בו התעסקו בקידום הנושא מההבט הציבורי- יישובי ומההבט האישי של גינות פרטיות.

1. בחודש ישתלו 250 עצים בוגרים בהשתתפות המימון של מועצה אזורית שומרון.

2. פרויקטיים סנפיים לשיפור חזות אזור הסניפים במטרה לשתף את ילדי הסניף באכפתיות ובחשיבות העניין ובכך ליצור מעורבות שלהם בנושא.

3. מבצע ''הגינה המשתפרת''- מבצע נושא פרסים בה ישתתפו כל גינות יצהר שיישדרגו את הגינות שלהם.

על כל משפחה להציג 3 תמונות ולהוכיח לשופטים חברי הוועדה שהם שיפרו באופן משמעותי את הגינה מבחינת נקיון, סידור השטח ושתילה חכמה.

4. נטיעות יישוביות אבות ובנים בשיתוף חברה וקהילה.

כמו כן הוועדה מתעסקת בשילוט הרחובות ומעלה למודעות את חשיבות העניין של שיפור פני היישוב.