צוות צח"י

חברה וקהילה • כניסות

כידוע, צח''י הינו- ''צוות חירום יישובי''. המטרה של כצוות הינה לבנות תיק פעולה ולהיות מוכנים לכל מקרה.
מקרה = מקרה חירום לטוב ולמוטב. בפעילותינו השוטפת הצוות עורך פעמיים בשנה תרגיל – סימולציה לאירוע חירום יישובי.

נדרשת הרבה עירנות מהתושבים במקרה חירום וליידע את היו''ר.

להלן חלוקת התפקידים ומספרי הטלפון:
יו''ר צוות צח''י אודליה אחי דוד 054-4558783
סיו''ר צוות צח''י מיכי אמיתי 02997550
תחום רפואה צבי ברנשטוק
תחום רפואה הילה שמוע
תחום רווחה הילה פרג'ון
תחום קהילה רחלי ליבמן
תחום קהילה הדס לרנר
אחראי לוגיסטיקה גולן איבגי
אחראי לוגיסטיקה יהשוע גלדברד
דברור חוץ אברהם בנימין
דברור פנים
חינוך רות מרגליות
ביטחון
רכזת אשכולות

בעלי תפקידים- בממשק קבוע לעבודת הצוות
רב היישוב הרב דוד דודקביץ'
רכזת קהילה עטרת עוזרי
מזכירה מיכל גוטמן
רבש''ץ לוי יצחק פיילנט
סייר