ועדת נוער בנים

חברה וקהילה • כניסות

הוועדה גיבשה מטרות ומתוכן בנתה תוכנית עבודה שנתית, המטרות כללו ייצוב של סניף יצהר והמדריכים, בני הנוער, גיבוי של כמה שיותר בני נוער לפעילויות ויצירת חיבור בין הנוער ליישוב ולקהילה.
לכל שבט יש משפחה מאמצת המלווה את הנוער באופן שוטף בעונג- שבת.
הוועדה מלווה את רכז הנוער- אברהם ברקו והמשפחות המאמצות בחשיבה לעשייה מבורכת בפן האישי ובפעילות הכללית.